Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt Erhvervshus Hovedstaden som operatør på puljen, der åbner for ansøgninger den 30. oktober 2020. Puljen har særligt fokus på virksomheder inden for turisme- og oplevelseserhverv, men alle virksomheder, der er hårdt ramt af COVID-19-pandemien, inviteres til at søge på tværs af geografi og brancher.

I slutningen af august besluttede regeringen og en række af Folketingets partier at give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

På bestyrelsens møde i går besluttede man at udpege Erhvervshus Hovedstaden som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen.

Jakob Riis, formand i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, siger:

”Danske virksomheder har været udfordret under COVID-19, og det har været tydeligt for de fleste, at oplevelsesøkonomien har været særligt hårdt ramt. Derfor har puljen et særligt fokus på at hjælpe virksomheder inden for denne branche, men andre brancher er også velkomne. Midlerne skal gå til tilpasning og omstilling til situationen efter COVID-19. Meget har ændret sig, og det skal virksomhederne tage bestik af, så de har et forretningsgrundlag fremover. Ordningen bliver smidig og let at gå til, men de virksomheder, vi ønsker at støtte, skal have viljen og evnen til at skabe deres egen fremtid. Har de det, giver vi en hjælpende hånd.”

Puljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning. Midlerne kan fx gå til indkøb af udstyr, omstilling og tilpasning af forretningsmodeller, eller til at opkvalificere virksomhedens ansatte.

FAKTA:
  • Puljen til omstilling i dansk erhverv kan søges af virksomheder hos Erhvervshus Hovedstaden fra den 30. oktober 2020.
  • Midlerne bliver udbudt i flere runder, hvor virksomhederne kan søge.
  • En virksomhed kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov.
  • Virksomheden skal selv stå for 25 pct. af udgifterne til det ansøgte projekt.
  • I løbet af oktober vil yderligere oplysninger og kriterier for at søge puljen blive lagt på Virksomhedsguiden og erhvervshusenes hjemmesider.

>> Se mere om puljen i nyheden fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse