Erhvervstyrelsen meddeler udbetalingsprocent på 95 % på lønkompensationen. 

Efter en heftig slutspurt lykkedes det at udbetale lønkompensation til 95 procent af de virksomheder, som har været omfattet af lønkompensationsordningen. Der er nu udbetalt over 6 mia. kroner, så virksomheder påvirket af coronavirus/ covid 19 kan betale løn til deres medarbejdere.

Der knokler videre med de sidste ansøgninger i bunken - de virksomheder kan forvente udbetaling senest midt i maj.

Forudbetaling til Freelancere og selvstændige.
For at flere virksomheder hurtigere får udbetalt lønkompensation og kompensation for tabt omsætning, som selvstændig eller freelancer, har regeringen besluttet, at forudbetale alle ubehandlede ansøgninger.
Det gælder for ansøgninger modtaget senest den 28. april 2020, hvor der ikke er fejl i ansøgningen eller hvor der ikke er helt særlige forhold, der gør, at forudbetalingen ikke kan gennemføres

Lønkompensation: udbetales inden 1. maj
Tabt omsætning: udbetales inden 11. maj

Læs mere på Virksomhedsguiden:
>>Om lønkompensation

>>Om kompensation for tabt omsætning