bestyrelsesmedlemmer18
På billedet ses Anna Amby Frejbæk, Henning Nielsen og Niels C. Høyer, der sammen med Betina Becker Madsen blev valgt ved generalforsamlingen

Tønder Erhvervsråd afholdt tirsdag aften generalforsamling på Løgumkloster Central Hotel, og der var kamp om bestyrelsesposterne. 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg, og 3 fastholdt efter afstemning deres post. Det nye bestyrelsesmedlem er Anna Amby Frejbæk, der er rektor på Tønder Gymnasium. 

Generalforsamlingen blev afholdt på Løgumkloster Central Hotel og samlede omkring 60 erhvervsfolk fra hele kommunen. Formand Henning Nielsen åbnede generalforsamlingen og kunne berette, at der i det forgangne år er blevet udarbejdet en ny erhvervsfremmestrategi, samt udvikling af organiseringen i Vækstråd Tønder, hvor den nye erhvervs - og udviklingsdirektør, Lene Grønning, tiltræder til 1. august. Henning Nielsen kom med det klare budskab, at "sammen er vi stærke". Han understregede på den måde, at det kommende vækstråd ikke er en erstatning for erhvervsrådet, men at erhvervsrådet vil blive styrket gennem Vækstråd Tønder, hvor erhvervslivet, turismen, detailhandelen og Tønder Kommune koordinerer indsatserne, så de får langt større effekt og slagkraft. 

Kamp om bestyrelsesposterne
Efter formandens beretning, var det tid til generalforsamlingens egentlige formål, nemlig bestyrelsesvalget. Der var 6 kandidater om buddet til de 4 bestyrelsesposter, hvor blandt andet formanden selv var på valg. Han formåede sammen med Niels Høyer, Tønder Revision, og Betina Becker Madsen, Advodan, at fastholde sin bestyrelsespost. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Tønder Gymnasiums rektor Anna Amby Frejbæk valgt. 

- Jeg er glad for, at de bestyrelsesmedlemmer, som ønskede genvalg, blev valgt. Det er godt, at de kan fortsætte deres gode arbejde og stadig være en del af holdet. Det er spændende at kunne byde velkommen til Anna Amby Frejbæk, og det er positivt igen at have en repræsentant for uddannelsesinstitutionerne i bestyrelsen, udtaler formand Henning Nielsen. 

Det nye bestyrelsesmedlem glæder sig til at tage hul på bestyrelsesarbejdet. 

- Jeg glæder mig til at byde ind med nye vinkler set fra et uddannelsesperspektiv. Når man tænker vækst og udvikling, skal man også tænke unge i kommunen. På gymnasierne fokuserer vi på karrierelæring for at få de unge mennesker til at se karrieremulighederne i deres uddannelser, også lokalt. De unge skal simpelthen have en tættere tilknytning til erhvervslivet i Tønder Kommune, udtaler det nye bestyrelsesmedlem Anna Amby Frejbæk. 

Ditte Madvig, U-story, og Kristian Kvistgaard-Persson, OKM, blev valgt som suppleanter til erhvervsrådet. 

FAKTA 
Bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende bestyrelsesmøde 8. maj 2018.

>> Se en oversigt over hele bestyrelsen i DIT erhvervsråd 

Vedtægtsændringer: Til generalforsamlingen var et af punkterne på dagsorden at godkende vedtægtsændringer for foreningen. De nye vedtægter blev godkendt, dog er godkendelsen ikke endelig, da der ikke var mødt tilstrækkeligt antal aktive medlemmer op. For at vedtægtsændringerne kan godkendes kræver det, at 1/3 af foreningens aktive medlemmer møder op, hvilket ikke var tilfældet. På baggrund heraf indkaldes aktive medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det er nok med et simpelt flertal blandt de frømmødte. 
Herudover skal vedtægsændringerne, før de kan træde i kraft, godkendes af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune. 

Kontakt for yderligere information 
Henning Nielsen, T: 25 33 18 41, M: henning@abtek.dk