Tønder Erhvervsråd har nedsat en arbejdsgruppe på bestyrelsesmødet den 26. marts 2019. Denne arbejdsgruppe skal facilitere en proces, der har til formål at samle relevante aktører i Tønder Kommune i ny samarbejdsform. Arbejdsgruppen består af:

 • Bo Kjelkvist (formand, Tønder Erhvervsråd)
 • Jens Sandahl Sørensen (næstformand, Tønder Erhvervsråd)
 • Anna Frejbæk (bestyrelsesmedlem)
 • Betina Acker Madsen (bestyrelsesmedlem)
 • Niels C. Høyer (bestyrelsesmedlem)
 • Marianne Kalb (bestyrelsesmedlem, formand for arbejdsgruppen)
En følgegruppe følger gruppens arbejde – se referat fra dialogmødet den 21.05.19.


Der er nu lagt en mødeplan for juni måned og en lang række aktører er inviteret til møde:

 • Den 6. juni – Detailforum og bagvedliggende foreninger.
 • Den 11. juni – Rømø-Tønder og Højer turistforeninger
 • Den 11. juni – Uddannelse / kultur
 • Den 12. juni – Tønder Håndværkerforening
 • Den 13. juni – Kommunalbestyrelsen
 • Den 18. juni – Tønder Erhvervsråds medlemmer
 • Den 19. juni – Borgmester Henrik Frandsen, Kommunaldirektør Klaus Liestmann, Direktør Keld Hansen

Vi afholder desuden en række møder for at høre erfaringer om samarbejde på tværs fra andre kommuner.

Marianne Kalb kan kontaktes på telefon 23 73 10 22 eller marianne@kalb.dk.


Pressemeddelelser:

>>Nye syn på samarbejdet i Tønder Kommune den 10. juli 2019


Referater fra arbejdsgruppen:

Præsentationer til møder (samt invitationer)

>>Præsentation til dialogmøde den 21. maj 2019 

>>Invitation til dialogmøde den 21. maj 2019