Vækstkonference 2018

Information
Torsdag 15. Marts 2018
klokken 12.30 - 17.30
ECCO Conference Center, ECCO Alléen 4, 6270 Tønder
Arrangementer
Kontaktperson:

Gitte Lund Schrøder
gls@toender.dk
Vækst og udvikling i vores virksomheder er en forudsætning for, at Tønder Kommune er et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Vækstråd Tønder har derfor udarbejdet en vækststrategi, hvor formålet er at skabe størst mulig vækst og udvikling i kommunen ved at koordinere indsatserne på tværs af erhvervslivet, turismen, detailhandelen og Tønder Kommune , så de får størst mulig effekt. I vækststrategien er fastsat 4 pejlemærker, der indfries via indsatser i 5 tværgående projekter (se pejlemærker, målsætninger og projekter i vækststrategien via link længere nede).  

Kom med til vækstkonferencen, hvor du kan få indblik i og komme med input til det videre arbejde med vækststrategien.  

P R O G R A M 

Ankomst og sandwich før programmet starter klokken 13.00

1 Velkommen og nyt fra Vækstråd Tønder  
    v/ borgmester Henrik Frandsen, formand for Vækstråd Tønder

2. Tøndermarsk Initiativet i Fugleperspektiv  
    Hvordan kan de stedbundne ressourcer bidrage til væksten i erhverv, turisme og handel?
    v/ projektdirektør Erik Jespersen

3.  Vækststrategi 2018-2022 
    Hvad gør vi? Hvad vil vi? Hvordan gør vi?
    Oplæg v/ medlemmer af Vækstråd Tønder 
    Gruppedrøftelser

4.  Med kurs mod fremtiden 
    Opsamling på gruppedrøftelser i plenum
    Debat 
    Den videre proces for vækststrategien

5.  Inspirationsoplæg 
    Hvad skal der til for at skabe vækst og udvikling? 
    Hvad kan vi lære af de bedste?
    v/ Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark

Konferencen afsluttes med uformelt netværk og tapas

>> Hent vækststrategien for Vækstråd Tønder 

Kort om oplægsholdere

Jani Lykke Methmann, Væksthus Syddanmark // Janni Lykke Methmann er med til at skabe gode rammevilkår for udvikling og vækst i de syddanske virksomheder gennem konkrete ydelser og programmer, som Væksthus Syddanmark har. 
Det er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet - og dermed også til at styrke virksomhedernes omsætning, eksport og beskæftigelse. 
Erik Jespersen, Tøndermarsk Initiativet // Erik Jespersen er fra den 1. januar 2018 projektdirektør i Tøndermarsk Initiativet. Erik er uddannet landinspektør og har desuden en mastergrad i offentlig administration. Han har tidligere været ansat i både den private og den offentlige sektor. 

Tilmelding 
Du tilmelder dig til gls@toender.dk senest den 12. marts.

>> Hent hele invitationen her