GENERALFORSAMLING

Information
Tirsdag 24. April 2018
klokken 16.00 - 18.30
Løgumkloster Centralhotel, Markedsgade 15, 6240 Løgumkloster
Arrangementer
Kontaktperson:

Marianne Jørgensen
majo1@toender.dk
Tilmeld
Gør din indflydelse gældende og mød op til generalforsamlingen og vær med til at sætte det hold, der skal stå i spidsen for Tønder Erhvervsråd.

P R O G R A M 

16.00  GENERALFORSAMLING  - DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE 
  • Valg af dirigent 
  • Bestyrelsens beretning det forløbne år
  • Fremlæggelse af regnskab 
  • Orientering om aktiviteter i den kommende årsperiode
  • Behandling af indkomne forslag 
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Eventuelt

17.00  KICKASS COMPANIES  OPLÆG V/ FRANS G. LAURSEN
Tør du se dig selv og din virksomhed i øjnene? Har du lyst til at blive inspireret og få et velment strategi spark?
Frans G. Laursen gennemgår undersøgelsen af de 6 pointer og konklusioner fra Kickass Companies, der kendetegner DNA’et i ”best practises” nemlig de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der er de dygtigste i DK til at skabe vækst.

17.50 AFRUNDING OG TAK FOR I AFTEN  V/ FORMAND HENNING NIELSEN
   

18.00  TRAKTEMENT OG NETWORKING 

TILMELDING 

Tilmelding skal ske senest den 19. april 

HVEM HAR STEMMERET?
Det er kun selvstændige medlemmer af Tønder Erhvervsråd, der har stemmeret. Der er én stemme per medlemsvirksomhed. 

>> Hent hele invitationen