Ekstraordinær generalforsamling i Tønder Erhvervsråd

Information
Tirsdag 12. Juni 2018
klokken 8.00
Tønder Erhvervsråd, Vestergade 9, 6270 Tønder
Arrangementer
På generalforsamlingen den 24. april var et af punkterne på dagsordenen at godkende vedtægsændringer for foreningen. De nye vedtægter blev godkendt, dog var godkendelsen ikke endelig, da der ikke var mødt tilstrækkelig antal aktive medlemmer op. For at vedtægtsændringerne kan godkendes kræver det, at 1/3 af foreningens aktive medlemmer møder op, hvilket ikke var tilfældet til generalforsamlingen. 

Derfor indkaldes til et ekstraordniær generalforsamling, hvor vedtægsændringerne kan besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer for.
Vedtægtsændringerne skal, før de kan træde i kraft, godkendes af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune. 

Dagsorden 
  • Eneste punkt på dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling er derfor godkendelse af vedtægsændringer