Innovation og vækst | Offentlige tilskud og investeringer til din virksomheds udvikling

Information
Onsdag 27. Februar 2019
klokken 13.30 - 16.00
Syddansk Universitet (SDU), Alsion 2, 6400 Sønderborg, Lokale U 304-307
Arrangementer
Kontaktperson:

Gustav Nebel, Sønderborg Vækstråd
gune@sonderborg.dk
Har din virksomhed udviklingsidéer, som mangler ressourcer og viden for at blive til nye produkter og løsninger, der kan skabe vækst og beskæftigelse?

Så kom og hør om nogle muligheder for at modtage offentlige investeringer, finansiering, og tilskud, der medvirker til at accelerere din forretningsudvikling. 

Dagens program giver dig inspiration til at søge medfinansiering fra forskellige programmer hos Innovationsfonden, Eksportkreditfonden (EKF) og Vækstfonden. Desuden bliver du præsenteret for cases på virksomheder, der har opnået finansiering af deres forretningsidé. 
Syddansk Universitet er efterfølgende vært ved et netværksarrangement, der foregår i deres Innovation Lab. 

P R O G R A M 

13.00   Velkomst
            [Michael Hamann, Sønderborg Vækstråd / Arne Bilberg, SDU]

13.35   InnoBooster / InnoFounder Experienced / Grand Solutions
            - overblik over Innovationsfondens investeringsprogrammer
            [Mads Stubgaard-Schmidt, Innovationsfonden] 

14.10   Case | Speedware ApS
            - webbaseret administrationsværktøj til kulturskoler
            [Dan Sandhøj Fromm, Speedware ApS]

14.25   Case | Swienty A/S - FlexFoodProces
            - automatiseret og fleksibel håndtering af honning og andre flydende fødevarer
            [Bjørn Andresen, Swienty A/S]

14.40   Pause

15.00   Eksportkreditfondens (EKF) støtteprogrammer
            og beskrivelse af cases

            [Jørgen Bollesen, EKF]

15.25   Vækstfondens ydelser samt beskrivelse af cases
            [Birgitte Overgaard Pharao og Jesper Piil Larsen, Vækstfonden]

15.50   Afslutning af seminar
            [Michael Hamann, Sønderborg Vækstråd]

16.00   Netværksarrangement SDU
            Introduktion til Innovation Lab, SDU + networking samt forfriskninger.
            [Arne Bilberg, SDU]   
        
17.00   Afslutning på Netværksarrangement

Tilmelding
Det er gratis at deltage i arrangementet, der er dog begrænset antal pladser. 
Du kan tilmelde dig via mail info@sonderborg.dk eller via nedenstående link:

>> Tilmeld dig her  

>> Hent invitationen her