GENERALFORSAMLING

Information
Tirsdag 30. April 2019
klokken 17.00 - 18.30
Tønder Sport- og Fritidscenter, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder
Arrangementer
Kontaktperson:

Carsten Borg
carbor@toender.dk
Tilmeld
Gør din indflydelse gældende!
Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sætte det hold, der skal stå i spidsen for Tønder Erhvervsråd.


P R O G R A M 


16.45  ANKOMST OG REGISTRERING  - REGISTRERING AF STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER OG UDLEVERING AF STEMMESEDLER 

17.00  GENERALFORSAMLING  - DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE 
  • Valg af dirigent 
  • Bestyrelsens beretning det forløbne år
  • Fremlæggelse af regnskab 
  • Orientering om aktiviteter i den kommende årsperiode
  • Behandling af indkomne forslag 
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Forslag til vedtægtsændringer
  • Eventuelt

17.50   AFRUNDING OG TAK FOR I AFTEN 
   

18.00  TRAKTEMENT OG NETWORKING 

TILMELDING 

Tilmelding skal ske senest den 25. april 2019

HVEM HAR STEMMERET?
Det er kun selvstændige medlemmer af Tønder Erhvervsråd, der har stemmeret. Der er én stemme per medlemsvirksomhed. 

>> Hent invitation