Indvielse af den nye Forberedende Grunduddannelse - FGU

Information
Mandag 19. August 2019
klokken 10.00
Bargumsvej 19, 6270 Tønder
Arrangementer
Kontaktperson:

Malene Katballe
maka@fgusyd.dk
Kom og se skolens lokaler, og få et bedre indblik i havd FGU er. 

Der vil være et lille traktement, samt taler fra borgmesteren og skolelederen. 

Arrangementet bliver afholdt af FGU Sønderjylland. 

>> Se invitationen