Grænsependlervejledning i Tønder

Information
Tirsdag 14. Januar 2020
klokken 14.00 - 15.00
Allégade 15, 6270 Tønder
Arrangementer
Kontaktperson:

Carsten Borg
carbor@toender.dk

**DK**

Kom til skatte - og pendlervejledning 
Regionskontor og Infocenter fra Region Sønderjylland-Schleswig tilbyder gratis vejledning i Tønder i samarbejde med Tønder Erhvervsråd. Vi tilbyder gratis vejledning om alt, hvad der er værd at vide omkring grænsependling fx forskelle mellem det danske og tyske skattesystem, social sikring (sygesikring, pension, arbejdsløshedsforsikring) mv. 

For hvem?
Vejledningen er for arbejdstagere, der ønsker at arbejde grænseoverskridende i enten Danmark eller Tyskland. Derudover henvender vejledningen sig også til arbejdsgivere, der har medarbejdere, som enten bor i Danmark eller Tyskland.

OBS: Det drejer sig om indivudel vejledning og IKKE om en gruppevejledning. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

**DE**

Penderberatung in Tondern
Das Regions und Infocenter der Region Sønderjylland-Schleswig bietet in zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Tondern eine kostenlose Beratung in Tondern an.

Für wen?
Arbeitnehmer der grenzüberschreitend entweder in Dänemark oder Deutschland arbeiten wollen, sowie Arbeitgeber die Mitarbeiter haben welche in Dänemark oder Deutschland wohnen, bekommen Beratung in Fragen der sozialen Sicherung (Krankensicherung, Rentenversicherung, Arbeitlosenversicherung), Steuern und anderes.

HINWEIS: Es handelt sich hierbei um inidividelle Beratungen - KEINE Gruppenberatungen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.