Generalforsamling 2020

Information
Tirsdag 24. Marts 2020
klokken 17.00 - 20.00
Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro
Generalforsamling
Kontaktperson:

Rie Holm Madsen
amhm7@toender.dk
Tilmeld
Gør din indflydelse gældende!
Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sætte det hold, der skal stå i spidsen for Tønder Erhvervsråd.


P R O G R A M 


16.45  ANKOMST OG REGISTRERING  - REGISTRERING AF STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER OG UDLEVERING AF STEMMESEDLER 

17.00  GENERALFORSAMLING  - DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE 
 • Valg af dirigent 
 • Bestyrelsens beretning det forløbne år
  • Præsentation af ny erhvervsdirektør Peter Engel-Andreasen
  • Uddrag af filmen ”Danmarks aluminiums hovedstad” Uddrag af filmen ”Danmarks aluminiums hovedstad”
 • Fremlæggelse af regnskab 
 • Orientering om aktiviteter i den kommende årsperiode
 • Behandling af indkomne forslag 
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Forslag til vedtægtsændringer
 • Eventuelt
18.00   OPLÆG // SENIORKONSULENT HOS CABI - JESPER PEDERSEN 

18.50   AFRUNDING OG TAK FOR I AFTEN 
   

19.00  TRAKTEMENT OG NETWORKING 

TILMELDING 

Tilmelding skal ske senest den 19. marts 2020. via. link https://toendererhvervsraad.nemtilmeld.dk/38/ eller på mail: erhverv@toender.dk

HVEM HAR STEMMERET?
Det er kun selvstændige medlemmer af Tønder Erhvervsråd, der har stemmeret. Der er én stemme per medlemsvirksomhed. Skulle du være i tvivl om dit medlemskab, er du velkommen til at kontakte Rie Holm Madsen på amhm7@toender.dk eller tlf: 23 99 98 39.

>> Hent invitation