Generalforsamling 2020

Information
Torsdag 10. september 2020
klokken 17.00 - 19.00
Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro
Generalforsamling
Kontaktperson:

Rie Holm Madsen
[email protected]
Tilmeld
GENERALFORSAMLINGEN I TØNDER ERHVERVSRÅD

Gør din indflydelse gældende
!
Mød op til generalforsamlingen og vær med til at sætte det hold, der skal stå i spidsen for Tønder Erhvervsråd.


P R O G R A M 


16.45  ANKOMST OG REGISTRERING  - REGISTRERING AF STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER OG UDLEVERING AF STEMMESEDLER 

17.00  GENERALFORSAMLING  - DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE 
  • Valg af dirigent 
  • Bestyrelsens beretning det forløbne år
  • Fremlæggelse af regnskab 
  • Orientering om aktiviteter i den kommende årsperiode
  • Behandling af indkomne forslag 
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Forslag til vedtægtsændringer
  • Eventuelt
18.00 OPLÆG // Jesper Pedersen - Seniorkonsulent hos Cabi
FN’s 8. verdensmål og rekruttering fra kanten med fokus på udsatte unge. 
Jesper introducerer FN’s 8. verdensmål : ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”, samt forskellige værktøjer til, hvordan virksomheden kan arbejde mere strategisk med rekruttering af borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Jesper vil også komme med bud på, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at forebygge ungdomsarbejdsløshed, og i stedet medvirker til, at unge får en plads på arbejdsmarkedet på kort og langt sigt.

18.50   AFRUNDING OG TAK FOR I AFTEN 
   

19.00  TRAKTEMENT OG NETWORKING 

TILMELDING 

Tilmelding skal ske senest den 7. september 2020. via. link https://toendererhvervsraad.nemtilmeld.dk/38/ eller på mail: [email protected]

HVEM HAR STEMMERET?
Det er kun selvstændige medlemmer af Tønder Erhvervsråd, der har stemmeret. Der er én stemme per medlemsvirksomhed. Skulle du være i tvivl om dit medlemskab, er du velkommen til at kontakte Rie Holm Madsen på [email protected] eller tlf: 23 99 98 39.

>> Hent invitation