erhvervsgrundetilsalg

Tønder Kommune nedsætter mindsteprisen på attraktive erhvervsgrunde til kun 20 kr. pr. m2 inklusiv moms.


Grundene udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Du kan finde salgsmateriale, kort og yderligere oplysninger om vilkår og lokalplaner på Tønder Kommunes hjemmeside www.toender.dk
Vælg borger → Bolig og byggeri → Udbud
Her finder du blanketten, som du skal bruge, når du afgiver dit bud. erhvervsgrunderamme

Afgiv skriftligt bud
Hvis du vil byde på en grund, skal du sende et skriftligt bud i en lukket kuvert til:

Tønder Kommune, Team Ejendomme
ATT: Guri Alm
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster

På kuverten skriver du "BUD" samt adressen på den grund, som du byder på.

Budfrist
Kuverten skal være modtaget senest tirsdag den 14. januar 2015.

Tønder Kommune sælger grundene til de, der byder højest over de fastsatte mindstepriser. De grunde, der ikke er solgt efter budfristens udløb, vil stadig være til salg til de priser, som ses i nedenstående.

Ønskes ydeligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Guri Alm på telefon 74 92 92 98 eller @ gma1@toender.dk   

erhvervsgrunde priser