Konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt i Tønder Erhvervsråd
Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet tirsdag morgen. Henning Nielsen, ABTEK, fastholdt formandsskabet, mens Bo Kjelkvist, Kjelkvist A/S, er tiltrådt som næstformand.

>> Se hele bestyrelsen her  

Repræsentantskaber 
Udpeget til diverse råd, nævn og bestyrelser, hvor Tønder Erhvervsråd er blevet anmodet om at stille en repræsentant: 
 • Ungdomsskolens bestyrelse - Jes G. Matzen (LØMA)
 • Tønder Gymnasiums bestyrelse - Karin Holt (Sydbank)
 • Midtbyudvalget - Frank Hoffmand (MR. HOFF)
 • MIND FACTORY by ECCO - Jens Sandahl Sørensen (Hydro Precision Tubing)
 • Tønder Distriksskoles bestyrelse - Anna Amby Frejbæk (Tønder Gymnasium)
 • Unge i uddannelses udvalget (§17 stk. 4) - Marianne Kalb (Kalb pr og kommunikation) og Bo Kjelkvist (Kvelkvist A/S)
 • Tøndermarsk Initiativet - Henning Nielsen (ABTEK)
 • Business Region Esbjerg - Henning Nielsen (ABTEK)
 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) - Marianne Kalb (Kalb pr og kommunikation)
 • Virksomheder og Børn og Skoleforvaltning i dialog - Henning Nielsen (ABTEK)
 • Vækstråd Tønder - Henning Nielsen (ABTEK) og Jens Sandahl Sørensen (Hydro Precision Tubing)

Medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med et enkelt punkt på dagsorden

På generalforsamlingen den 24. april var et af punkterne på dagsordenen at godkende vedtægsændringer for foreningen. De nye vedtægter blev godkendt, dog var godkendelsen ikke endelig, da der ikke var mødt tilstrækkelig antal aktive medlemmer op. For at vedtægtsændringerne kan godkendes kræver det, at 1/3 af foreningens aktive medlemmer møder op, hvilket ikke var tilfældet til generalforsamlingen. 

Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægsændringerne kan besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer for. 
Vedtægtsændringerne skal, før de kan træde i kraft, godkendes af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune. 

Dagsorden 
 • Eneste punkt på dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling er derfor godkendelse af vedtægsændringer
>> Se mere om mødet