Den nye COVID19-virkelighed har med et brat stop i økonomien vendt op og ned på virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2020. I en undersøgelse fra Erhvervshus Sydjylland peger 4 ud af 10 virksomheder i Region Sydjylland på, at det bliver et større fald, hvor den største andel tidligere pegede på en mindre stigning i omsætningen. 

Vores kollegaer fra Erhvervshus Sydjylland har adspurgt virksomhederne, hvad der er det vigtigste for deres drift netop nu, og her svarer tæt ved 6 ud af 10 virksomheder, at det er regeringens kompensationspakker. Hver femte virksomhed peger også på finansiering og garantier for kredit, men ikke mindst strategisk rådgivning.
”Det synes jeg er absolut positivt, fordi det peger fremad mod en tid på den anden side”, siger Jacob Chr. Nielsen, direktør hos Erhvervshus Sydjylland, og fortsætter: ”Vi ser helt klart et behov for at understøtte de strategiske satsninger i vores vejledning og med vores støtteprogrammer, som vi i dag, og før krisen bringer i spil for virksomheder, der vil udvikle sig digitalt, bygge grønne forretningsmodeller eller åbne nye eksportmuligheder”.

Din mulighed for en afdækning og strategisk rådgivning
Tønder Erhvervsråd samarbejder med Erhvervshus Sydjylland og kommer gerne på et (online-)sambesøg for at kigge på virksomheden gennem lederens briller, og derved får et 360° perspektiv på din virksomhed. Det videre forløb aftales i fællesskab på baggrund af konkrete fastlagte indsatsområder. Forløbet er omkostningsfrit, og det er en god mulighed for dig, som virksomhedsejer, at få sparring og igangsætte tiltag for at arbejde videre med din virksomhed. 

Tag kontakt til erhvervskonsulenterne Jesper Monsrud og Carsten Borg, for at høre nærmere og få aftalt et møde. Begge er certificeret i VækstHjulet. 

Jesper Monsrud: T: 20 55 01 73 | M: jem@toender.dk 
Carsten Borg: T: 61 19 95 08 | M: carbor@toender.dk

>> Læs hele artiklen ”Corona-krisen vender forventningerne på hovedet”