I Jejsing giver cirkulær økonomi regnormene arbejdsro og balance i landbruget.

For 10 år siden holdt Brian Rostgaard Andersen op med at producere maltbyg til DLG på sit landbrug i Jejsing.
Der skulle ske noget nyt, og han kastede sig uden de store overvejelser ud i at dyrke andre afgrøder på sine 500 hektar jord.

- Det var et spændende step. Strategien kom først bagefter, jeg fik rettet ind, og jeg synes, det er genialt, det, vi laver, for der har udviklet sig til cirkulær bioøkonomi. Det var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og nu er det jo oppe i tiden med bæredygtighed, siger han i dag mange erfaringer rigere.

Kort skrevet dyrker Brian Rostgaard Andersen majs og kartofler på sine marker i Danmark og kører derefter majs og andet plantemateriale syd for grænsen til et biogasanlæg, som han ejer sammen med en tysk kompagnon.

Anlægget producerer så strøm til tyske forbrugere i nærområdet. Slutproduktet er ikke blot bæredygtig og CO2 neutral-elektricitet, men også kartoffelstivelse, som afsættes i Danmark.

Alt kører i ring
- Vi har udviklet en maskine, så vi ikke behøver at rode så meget i jorden. Der er ikke så mange arbejdsgange. Vi kan lade regnormene i fred, så de kan omdanne efterafgrøderne til en form for kompost, og der kan udvikles højværdiafgrøder. Et unikt koncept og ægte cirkulær økonomi. Dette er en vigtig del af FN's verdenmål om bæredygtig udvikling. 

- Alt kører i ring, og vi behøver ikke købe gødning ind. Det hele er i balance med hinanden, pointerer Brian Rostgaard Andersen, som administrerer sin bedrift, der også rummer en maskinhandel, fra gården Bimpel, hvis historie går flere hundrede år tilbage.

Bimpel er i øvrigt et gammelt udtryk for et halvt anker øl, og en bimpel er rent fysisk en drikkedunk med øl. Og Bimpel – gården, altså – bruger Brian Rostgaard, der oprindelig er bankuddannet, også til undervisning af skoleklasser i cirkulær økonomi.

>> Læs hele Brians historie om cirkulær økonomi i artiklen fra Erhverv+