Covid-19krisen er udenfor tilfælde og har på kort tid ramt erhvervslivet i Danmark hårdt.
Dansk Erhvervsfremme har siden midten af marts 2020 udsendt spørgeskemaer til en lang række danske virksomheder, selvstændige og iværksættere i landet over for at få et overblik over, hvordan og i hvor høj grad Covid-19-krisen har påvirket virksomhederne og iværksætterne. Vi håber, at undersøgelsen kan bidrage med input til, hvordan de lokale erhvervsfremmeaktører kan udvikle, igangsætte og formidle initiativer og aktiviteter, som kan understøtte erhvervet og mindske de negative effekter af krisen.

DEF-sekretariatet har siden marts gennemført 16 konsekvensanalyser for DEF-medlemmerne af Covid-19 krisen hos det lokale erhvervsliv. De ca. 3.000 virksomheds-svar, fra alle dele af landet, er én af de største samlede analyser af krisens konsekvenser i Danmark til dato. Der har været høje svarprocenter, og virksomhederne har svaret meget hurtigt. Analysen demonstrerer den store rækkevidde og kapacitet, vi har, når DEF-medlemmerne samler sig om et fælles initiativ. 
 
Undersøgelsen viser, at erhvervslivet i høj grad er ramt på omsætningen, hvor 68 pct. Har mistet omsætning. Heraf har hele 25 pct. Af virksomhederne mistet mellem 76 og 100 pct. Af deres omsætning, og 36 pct. Har tabt mere end halvdelen af deres omsætning. Der er altså en betydelig negativ effekt på virksomhedernes aktiviteter forud for anden fase af genåbningen.
 
Mange virksomheder har søgt hjælp i de ordninger og kompensationsmuligheder som staten har tilbudt, og samtidig har 40 pct. Søgt hjælp hos egne rådgivere. Virksomhederne har reageret hurtigt og udvist handlekraft ift. den ekstraordinære situation, som de er bragt i.

>>Læs hele analysen her