Det Administrative Netværk består af virksomhedens blæksprutter, der ofte har flere vigtige administrative funktioner i virksomheden. Dette kunne være: 

• Ansvar for bogholderi og kontoplaner
• HR funktion
• Øvrige personalefunktioner 
• Web og IT ansvar
• Kommunikationsansvarlig
• Salgs - og indkøbsfunktioner
• Allround opgaver

Kort sagt funktioner, hvor den administrative medarbejder har brug for sparring med kollegaer fra andre små og mellemstore virksomheder. 

Hvad tilbyder netværket? 
Det administrative netværk er et forum for nødvendig sparring, hvor deltagerne får rum og lejlighed til at skabe et netværk, der foruden 4 årlige arrangementer skaber solidt grobund for sparring på kryds og tværs udover de fastlagte arrangementer.
Netværksmedlemmerne skal være hinandens sparringspartner. Møderne tager udgangspunkt i kvalificeret faglige indlæg, virksomhedsbesøg og aktuelle problematikker og ændringer indenfor det administrative område, samt sparring herpå.

Erfaringsudveksling er vigtigt, især for de, der ofte sidder alene på kontoret og gerne vil have sparring til såvel faglige, som praktiske spørgsmål. Det kunne være omkring emner, som brug af regnskabssystemer, lønsystemer, faglige emner og optimering af arbejdsgange. Der tilrettelægges også  virksomhedsbesøg, der helt sikkert skaber både interesse og inspiration for den daglige funktion og for opgaveløsningerne hjemme i virksomheden.Ligeledes entreres der med eksterne oplægsholde, der kan inspirere med nyt fra andre virksomheder eller LEADs der har fælles interesse

Succeskriterier i netværket
Netværket skaber værdi for hinanden med fokus på:
  • Sparringspartner for hinanden
  • Ekstern oplægsholder til aktuelle faglige emner
  • Afholdelse af møder hos værtvirksomheder, for at få dybere kendskab til og viden fra hinandens virksomheder
  • Efterspørgsel af kvalificeret viden om relevante og behovsbestemte emner til debat
Medlemskab 
Det administrative netværk er et tilbud til medlemmer af Tønder Erhvervsråd. Medlemsskabet af netværket koster 1.000 kr. ekskl. moms årligt gældende fra 01.01.2020. I 2020 arrangerer vi 4 netværksmøder, som afholdes som morgenmøder.

Vil du høre mere?
Ønsker du at blive medlem eller høre mere om netværket, så kontakt Rie Holm Madsen for mere information.

Interesseret?

Kontakt Rie for at høre mere om netværket
Rie Holm Madsen
74 92 93 95
23 99 98 39

Interesseret?

Kontakt Carsten for en god snak.
Carsten Borg
74 92 97 62
61 19 95 08