Tirsdag den 21. april bragte Børsen et indlæg omkring udviklingen på Rømø Havn
Rømø Havns gode geografiske placering har gjort havnen attraktiv for Siemens Wind Power. Det er placeringen i forhold til de mange tyske havvindmølleparker, der gør havnen attraktiv grundet den korte transporttid ud til møllerne, hvilket i sidste ende vil give en bedre økonomi. For en virksomhed som Siemens er det afgørende at have så korte forsyningsruter som muligt, og ledelsen vurderede, at det ville være økonomisk hensigtsmæssigt at operere ud fra Rømø Havn og servicere de mange havmølleprojekter i Nordsøen der fra.
Bestyrelsesformanden på Rømø Havn Herman Pedersen er særdeles begejstret for, at netop Siemens har valgt Rømø Havn, da Simens er et world-wide brand, der med deres valg er med til at give havnen et stort kvalitetsstempel.

Rømø Havn har en stor fremtid som servicehavn
Da Siemens først investerede på havnen var det for et par millioner kroner, men den investering er øget, så investeringen i dag er oppe på omkring otte til ni millioner kroner. De store merinvesteringer var nødvendige, da det barske vejr på havnen har været en stor udfordring. Til trods for den store merinvestering, så mener Site Manager for Siemens Wind Power på Rømø Havn Kim Thisted, at investeringen har givet dem det helt rigtige set-up, og at det sparer dem penge på den lange bane. Blue Water etablerede sig også for 6 år siden på Rømø Havn, hvor meningen med etableringen var, at man ville benytte havnen til udskibning. Dette gjorde man istedet i Esbjerg, og i dag foretager Blue Water logistikløsninger for vindmølleindustrien på Rømø Havn, hvor de fungerer som havne - og skibsagenter for de fartøjer, der anløber Rømø Havn.  

Wadden Sea Offshore - et stærkt netværk
29 leverandører er en del af Offshore netværket Wadden Sea Offshore på Rømø Havn, og sammen står de rigtig stærkt, når der skal leveres service til havvindmølleparkerne i Nordsøen. De 29 virksomheder, der er en del af netværket, er lokale specialistvirksomheder i Region Syd, der varetager serviceopgaver for forskellige offshoreprojekter omkring Rømø Havn. Det er nyt for mange af virksomhederne, at de fra at se hinanden som konkurrenter, nu ser hinanden som kollegaer, da opgaverne er så store, at to-tre virksomheder, der før var konkurrenter, nu skal løse en offshoreserviceopgave i fælleskab. I Tønder Erhvervsråd er vi stolte af at være med som en vigtig partner i opstartsfasen for leverandørnetværket sammen med offshoreenergy.dk og Rømø Havn.  

Læs hele artiklen fra Børsen