I Danmark søger mange unge under erhvervsuddannelse efter en passende virksomhed, hvorimod det i Tyskland er erhvervslivet, som har sværere og sværere ved at finde lærlinge. Det er én af grundene til, at det Interreg-støttede projekt "STaRForCE - Strong Talents Ready For Crossborder Education" har som målsætning at etablere fælles dansk-tyske uddannelsestilbud med to ligeværdige eksamensbeviser.

Den officielle startkonference fandt sted den 27. juni på EUC Syd i Sønderborg med deltagelse af Anke Spoorendonk, minister for justits, kultur og Europa i Slesvig Holsten, samt den danske minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Læs mere om det gode projekt her

Kontakt projektleder Ida Lundorff Haugen på telefon 7412 4499 / ilh@eucsyd.dk

L
æs artikel om Maja, der går på kokkeskolen i Aabenraa og tager et års parktik på det tyske Hotel Benen-Diken-Hof på Sylt her