Med Tønders grænsenære placering har vi i kommunen tradition for at kunne begå os i Tyskland både kulturelt og sprogligt. Vi har stor viden om de tyske erhvervsmæssige forhold og forretningskulturer og kan lukke døre op i Tyskland, der er EU’s største marked.

De dansk-tyske relationer har rødder langt tilbage, og den seneste tids intensivering af samarbejdet mellem aktører på begge sider af grænsen er født i en politisk bevågenhed og med et stærkt gensidigt ønske om at styrke relationerne. Inden for den seneste tid har vi i tæt samarbejde med Tønder Kommune satset kraftigt på udbygning af det grænseoverskridende samarbejde og øget fokus på virksomhedssamarbejde og eksport.

Interesseret?

Kontakt Carsten for en god snak.
Carsten Borg
74 92 97 62
61 19 95 08