Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år - og tager et kig ind i det nye.

Julefreden er så småt begyndt at indfinde sig i Digegrevens Hus, hvor vi har til huse, men på trods af det, så er planlægningen af 2018 allerede godt i gang.
 
Ny erhvervsfremmestrategi på trapperne
Det nye år bliver året, hvor vi tager hul på en ny erhvervsfremmestrategi, løbende fra 2018-2022, der dermed erstatter den nuværende strategi. Den nye strategi er udviklet i erhvervsrådets bestyrelse og skal efterfølgende politisk behandles og godkendes ved udgangen af december, men vi er meget optimistiske på strategiens vegne. Fra 2018 vil man fortsat opleve, at erhvervsrådet i vid udstrækning fortsætter den kurs, som man hidtil har fulgt med én altoverskyggende mission; nemlig at drive positiv udvikling og vækst frem i kommunen.
Fra 2018 vil man samtidig opleve et skærpet fokus på udvalgte indsatsområder. Heriblandt på et område som kvalificeret arbejdskraft og ligeledes på iværksætteri. Men også de etablerede virksomheder bliver tilgodeset i endnu højere omfang med en øget indsats rettet mod f.eks. hjælp til generationsskifte af virksomheder og hjælp til at etablere en professionel bestyrelse.
 
Fokus på at styrke synergi og samarbejde på tværs
Til at realisere en ambitiøs strategi kræves også et godt team af kompetente medarbejdere. Vi forventer, at det nye år kommer til at byde på nogle ret omfattende strukturelle og organisatoriske ændringer af hele den samlede erhvervsfremmestruktur i Tønder Kommune. Man ønsker med etableringen af det nye Vækstråd Tønder at styrke synergier og samarbejde mellem områder som turisme og detailhandel, og det opnås bedst ved at samle kræfterne under ét og trække på samme hammel. Et initiativ vi støtter op om i erhvervsrådet og forventer os meget af til gavn for et samlet erhvervsliv i hele kommunen. Vi har brug for flere ressourcer for at nå i mål og realisere ambitionerne om et stærkt erhvervsliv i vækst og udvikling – og derfor giver det god mening, at vi nu rykker tættere sammen med andre aktører indenfor erhvervsudvikling på f.eks. turisme og detailhandel.
 
Ellers kommer det nye år til at byde på flere spændende arrangementer, hvor vi allerede først i januar måned starter ud med en spændende bootcamp med fokus på branding, pr og salg. Husk at melde jer til, hvis I ikke allerede har gjort det! Du tilmelder dig lige her
 
Med ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.