PRESSEMEDDELELSE

Erhvervsdirektør takker af - Tønder Erhvervsråd omstruktureres i den nye Vækstråd Tønder konstruktion

mikkel3Efter fire år som direktør for Tønder Erhvervsråd stopper Mikkel Johansen pr. 31. januar 2018


Sammen med sine medarbejdere og erhvervsrådets bestyrelse har Mikkel Johansen været med til at opbygge et slagkraftigt erhvervsråd, der samler både erhvervslivet og det offentlige i en fælles indsats for vækst og udvikling i Tønder Kommune.

- Mikkel har formået at markere og synliggøre erhvervsrådet, og det er for en stor del hans fortjeneste, at medlemstallet har udviklet sig markant, så vi i dag er en forening med over 250 medlemmer, siger direktør Henning Nielsen, formand for erhvervsrådets bestyrelse.

Formanden fremhæver samtidig Mikkel Johansens blik for at sætte mål og udvikle og gennemføre erhvervspolitiske strategier.

- Det er helt afgørende for erhvervsfremmeindsatsen, at der bliver sat en klar og tydelig retning, og at alle involverede kender og følger retningen. Mikkel har været en frontløber og en central figur i erhvervsrådets strategiarbejde, siger Henning Nielsen.

Glad for tiden i Tønder
Mikkel Johansen har været glad for tiden som erhvervsdirektør i Tønder og for de resultater, der er opnået, men finder, at tiden nu er inde til at skifte spor.

- Det har været 4 spændende år i kommunen i front for at skabe positiv udvikling sammen med mine dygtige medarbejdere og en engageret bestyrelse, udtaler Mikkel Johansen og fortsætter: 

- Jeg synes, at vi er nået langt med en nødvendig og udfordrende opgave, og vi har skabt et godt afsæt. Det er et stærkt fundament, som jeg nu giver videre. Erhvervsrådet er i en proces pt. hvor foreningen er under en større forandring og bliver del af et større setup som del af det nye Tønder Vækstråd, og her vil min rolle og opgaver givetvis ændre sig. For mig at se, er det et passende tidspunkt at tage min fremtid op til vurdering, og her har jeg besluttet i samråd med mit formandskab, at det giver mest mening at lade andre kræfter komme til.

Klar til næste fase
Som borgmester og medlem af erhvervsrådets bestyrelse har Henrik Frandsen haft et godt og tæt samarbejde med Mikkel Johansen.

- Mikkel har en ydet en meget stor arbejdsindsats, og han afleverer et erhvervsråd, der er kørt i stilling til næste fase, hvor vi gennem det nye Vækstråd Tønder i højere grad koordinerer erhvervsrådets, detailhandlens, turistforeningens og kommunens indsats for udvikling i hele Tønder Kommune. Samtidig har Mikkel formået at knytte solide bånd til vigtige samarbejds-partnere uden for kommunen, navnlig via UdviklingsRåd Sønderjylland og Business Region Esbjerg, siger borgmesteren.

Mikkel forbliver på posten til og med 31. januar 2018, hvor han koncentrerer sig om at færdiggøre en række vigtige opgaver – herunder den nye erhvervsfremmestrategi for 2018- 2022.


FAKTA:

Tønder Erhvervsråd er en medlemsforening, der har til opgave at bidrage til vækst, udvikling og nye arbejdspladser i Tønder Kommune. Erhvervsrådet tilbyder vejledning, kompetenceudvikling, netværksskabelse og værktøjer til udvikling.

Mikkel Johansen har været direktør for Tønder Erhvervsråd siden november 2013. Han er uddannet i kommunikation og markedsføring.

Erhvervsrådet vil snarest meddele, hvordan den nye organisering af erhvervsrådet bliver.For yderligere information:

Henning Nielsen, formand for Tønder Erhvervsråd, T: 25 33 18 41, M: henning@abtek.dk
Mikkel Johansen, erhvervsdirektør Tønder Erhvervsråd, T: 81 82 42 41, M: mikjoh@toender.dk