Kære virksomhed og andre med interesse i erhvervslivet i Tønder kommune

Tønder Erhvervsråd intensiverer samarbejdet med de 2 akademier der fylder mest i det sydjyske. Erhvervsakademi SydVest (EASV) og IBA Erhvervsakademi Kolding er de 2 akademier, og de har hver sin styrke. Hvor EASV er stærkest på det tekniske felt, er IBA stærkest på det merkantile felt. Det er afgørende for erhvervslivet i Tønder kommune, at vi har unge og veluddannede medarbejdere til vores rådighed, derfor skal vi sætte mere ind på at styrke samarbejdet bl.a. med de 2 akademier.

På nuværende tidspunkt ses der på, hvordan EASV kan understøtte vores indsats på at lave kursustilbud til iværksættere og til de virksomhedsledere, samt konsulenter der vil trænes i at blive bedre til at fungere som professionelle bestyrelsesmedlemmer. Med IBA ser vi på, hvordan vi kan få flere unge tilknyttet virksomheder i Tønder-området som praktiksteder, og så vil vi gerne, at vores netværk kan have fordel af at lave skræddersyede lederuddannelsesforløb. I denne forbindelse arbejder vi i Tønder Erhvervsråd på at have unge kommunikationsfolk i praktikforløb, og hvis alt går godt starter de første to med udgangen af januar 2021.

Med venlig hilsen

Peter Engel-Andreasen
Erhvervsdirektør i Tønder Erhvervsråd