Tønder kommune har udtrykt ønske om at der etableres en praktikpladsgaranti til unge, der ønsker at uddanne sig. Det skal gælde for både elev- og lærlingepladser og virksomhederne. Initiativet skal bidrage til at unge kommer i uddannelse og at virksomhederne har mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Tønder kommune har udtrykt ønske om at der etableres en praktikpladsgaranti til unge, der ønsker at uddanne sig. Det skal gælde for både elev- og lærlingepladser og virksomhederne. Initiativet skal bidrage til at unge kommer i uddannelse og at virksomhederne har mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.Praktikpladsgarantien består i en registrering af igangværende praktikforløb i virksomhederne og hvilke optag man forventer på kort og lang sigt i virksomhederne. Der sker en mindre registrering i dag på bl.a. praktikplads.dk, men den er utilstrækkelig. Vi ønsker at etablere en elektronisk platform til en struktureret formidling af praktikpladserne, hvor man også kan formidle fritidsjobs. Vi vil tilbyde alle virksomheder til at anvende platformen så man kan synliggøre sit behov for praktikpladser og fritidsjobs.

Ved at understøtte en praktikpladsgaranti kan man få flere unge til bl.a. at vælge og gennemfører en erhvervsuddannelse og dermed fastholde den unge i job efter endt uddannelse.

Erhvervskonsulent Amit Mozumdar, Tønder erhvervsråd vil i den kommende tid tage kontakt til virksomhederne for at få opbygget databasen over praktikpladser samtidig med at en arbejdsgruppe er i gang med opbygge en simplificeret elektronisk platform.

Virksomhederne kan henvende sig til erhvervskonsulent Amit Mozumdar på mail: ammo6@toender.dk eller på telefon 20313977.