”Det holder os på tæerne at få skoleelevers øjne på vores virksomhed, som vi f.eks. fik med samarbejdet om designet af fremtidens vandflaske”. Sådan sammenfatter direktør Lars Brøndum Petersen fra Retap i Agerskov sit udbytte af et samarbejde med elever på tværs af distriktsskoler i kommunen.

Mange skoleelever nyder i dag godt af at træne at tænke innovativt, når kommunens virksomheder, folkeskolernes udskoling og ungdomsuddannelserne sammen lader eleverne arbejde med at løse udfordringer i virksomhederne. Kommunens uddannelser vil gerne have endnu flere virksomheder med ombord og er derfor gået sammen om at skabe mere fokus på muligheden for at få de unges input. 

Hvad kan jeres virksomhed få ud af et skolesamarbejde? Hvis I inddrager unge fra en skoleklasse i at løse udfordringer i en virksomhed, får I først og fremmest idéer til at løse en udfordring, I har. Elever kan i sagens natur ikke levere færdige løsninger, men kan give inspiration til, hvordan man markedsfører sig, hvordan man videreudvikler et produkt eller en service. 

”Tønder Festival har haft et samarbejde med en samlet gruppe elever fra folkeskolernes udskoling og ungdomsuddannelserne om udvikling af nye parkeringsløsninger, nye madtilbud og udvikling af festivalpladsen. De unge fremlagde en masse spændende konkrete løsninger for os, som vi senere har bragt med videre som input til drøftelser i arbejdsgrupper og udvalg, mens deres idéer samtidig gav os en god indsigt i en yngre målgruppes præferencer. Hele processen var en rigtig god oplevelse og blev faciliteret professionelt af skolerne og MIND FACTORY by ECCO.” Kirstine Uhrbrand, direktør for Tønder Festival

Har man en udfordring, kan man sammen med en skole formulere den som en opgave, eleverne kan gå til i et projekt eller et fag i skolen. Kan eleverne høre om udfordringen ved et besøg på jeres virksomhed, giver det selvfølgelig mere. Da I også kan præsentere virksomheden og samtidig vise, hvilke job og uddannelsesmuligheder, der er i jeres virksomhed eller branche og styrke rekrutteringsgrundlaget lokalt. Det bidrager stort til elevers motivation at få lov til at fremlægge deres idéer for andre. Derfor skal man I et samarbejde afse en skoletime eller to til at høre elevernes bud på løsninger. Det bidrager til at gøre undervisningen mere virkelighedsnær og eleverne mere motiverede.

Interesseret? Tag direkte kontakt til en lokal uddannelse, hvis du har en idé om, hvilke elever, der kunne bidrage med nye tanker til din virksomhed: 

  • Tanja Linnet, Løgumkloster Distriktsskole, tlf. 74 92 83 10
  • Marianne Havemose, Tønder Overbygningsskole, tlf. 74 92 98 50
  • Pernille Paaby, Toftlund Distriktsskole, tlf. 74 92 99 70
  • Klaus Fogh, Skærbæk Distriktsskole tlf. 74 73 82 82
  • Lene Stenger, Tønder10, tlf. 74 92 83 99
  • Elisabeth Ibing Holm, EUC Syd, tlf. 74 12 46 03
  • Espen Reedtz, Tønder Gymnasium, tlf. 74 72 10 28
  • Ole Dalsgaard, Tønder Handelsskole og Handelsgymnasium, tlf. 73 73 40 80
Er du i tvivl, så kontakt Anne-Sofie Dideriksen fra MIND FACTORY by ECCO på 73 73 40 99, så formidler de dit ønske videre til en relevant skole. 

4 gode grunde til at indgå i et skolesamarbejde:

1. Eleverne kan komme med nye idéer til at løse en udfordring i jeres virksomhed
2. Jeres virksomhed bliver kendt af eleverne og jeres lokale rekrutteringsgrundlag styrkes 
3. I er med til at vise eleverne mulighed for uddannelse og job inden for jeres branche 
4. I bidrager til at gøre undervisningen mere virkelighedsnær og eleverne mere motiverede


Kirstine Uhrbrand og Eigil Johannsen med elever fra Tønder10 ved fremlæggelsen af elevernes idéer til festivalen1
Foto: Kirstine Uhrbrand og Eigil Johannsen med elever fra Tønder10 ved fremlæggelsen af elevernes idéer til festivalen