Faglærte jobs som karrierevej
Vi arbejder for at fastholde og skabe nye faglærte jobs i virksomhederne i Tønder Kommune. Det foregår i et partnerskab, som er repræsenteret af virksomheder, Jobcentret, skolerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsrådet som en fælles koordinerende indsats for at få unge til i højere grad at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Der er nu og i fremtiden, der er efterspørgsel efter faglærte, og prognoser viser, at efterspørgslen vil stige de kommende år. Håndværksvirksomhederne efterspørger kvalificeret arbejdskraft og tager gerne lærlinge ind.


Hvilke initiativer arbejder vi med?
  • Ungijob.dk portal er søsat som et bindeled mellem ledige elevpladser i virksomhederne og de unge. Portalen er et online mødested for unge og virksomheder, som  skaber et overblik over hvilke konkrete elevpladser der er til rådighed og gør det nemmere for de unge at byde ind.
    >> Se mere på Ungijob.dk 
  • Styrke samarbejdet mellem virksomheder og Børn og Skole for at få unge til at vælge erhvervsuddannelser ved gennemførelse af uddannelse og erhvervsmesser lokalt i kommunen, hvor lokale virksomheder møder skolerne og de unge.
  • Styrke skoleelevers viden om håndværk/teknik som karrierevej i de unges miljø og der, hvor de unge er.
  • Fortsat at få ledige i praktik og jobs som ufaglærte/faglærte med systematisk opkvalificering og uddannelse af ledige.
  • Skabe sammenhæng mellem voksen - og efteruddannelsesinstitutioner og lokal erhvervsudvikling.
  • Fastlægge og gennemføre konkrete aktiviteter der binder industrien og virksomhederne sammen som projekt- og opgaveløsning, brobygning og praktik.
  • Mobilisering af det grænseoverskridende arbejdstager potentiale med bosætning og vejledning, ekskursioner med universitetsstuderende til relevante virksomheder og forbedre lærlinge og elever på det grænseoverskridende arbejdsmarked ved vestkysten.

Vi har et stort ønske om at få studerende ud i virksomhederne (f.eks. i praktik, traineeforløb eller i forbindelse med et studieprojekt) og at relevante  virksomheder medvirker til, at der f.eks. optages  flere elever på EUC SYDs elektriker-grundforløb i Tønder, som blev  etableret i 2019.

Vi vil gerne vise de unge vejen – karrierevejen!

Interesseret?

Kontakt Amit for en god snak og nærmere information
Amit Mozumdar
20 31 39 77