Øget samarbejde mellem Tønder Handelsskole, virksomheder & detailhandlen i Tønder Kommune

Hvis din virksomhed påtænker at tage elever i fremtiden, eller måske allerede gør det, så vil Tønder Handelsskole gøre en ekstra indsats for, at det bliver en succes. 

Tendensen bliver mere og mere klar - de unge fravælger erhvervsuddannelserne. 

Dermed fravælger de unge også detailområdet som fremtidens arbejdsplads. Tendensen er blevet tydeligere de seneste år, hvor de unges valg af erhvervsuddannelser har været stærkt faldende - som skole har Tønder Handelsskole store udfordringer, når det kommer til at få de unge til at vælge karrierevej inden for detailbranchen, frem for andre brancher.

Der kan naturligvis være flere årsager til dette, men én væsentlig udfordring skal findes i, at de unge ikke kan se, hvad detailbranchen reelt kan tilbyde af karrieremuligheder. Det til trods for, at branchen jo faktisk har store karrieremuligheder, og især giver mulighed for ansvar i en tidlig alder. 

Fælles indsats for at synliggøre muligheder
Det vil Tønder Handelsskoles direktør, Carsten Uggerholt Eriksen gerne gøre noget ved.
 - Vi er nødt til at gøre noget! Vi skal synliggøre de muligheder og fordele for karriere indenfor detail handel og kontor medfører - og det skal vi gøre i fællesskab. Vi skal alle være bedre til at kommunikere om mulighederne, og dermed gøre det mere attraktivt over for de unge at vælge en erhvervsuddannelse, lyder det fra direktøren.

Tønder Handelsskole tager derfor initiativ til, at der kommer en fællesannonce i de lokale ugeaviser. Denne annonce skal synliggøre, at man i Tønder Kommune mangler unge til detail, handel og kontor. At de unge har store muligheder for en elevplads, når grundforløbene hos skolen er afsluttet. Der skal være fokus på de mange karrieremuligheder, og ikke mindst, at man som ung får et stort ansvar. 

Annoncen følges op med interview i de lokale aviser, og meget gerne en artikelserie på facebook - hvor Tønder Handelsskole varetager udarbejdelsen. 

>> Bliv en del af kampagnen