SÅ ER DET TID TIL EFTERTANKE...

Dansk industris og Dansk byggeris årlige undersøgelser af de danske kommuners erhvervsvenlighed, er et oplagt stridspunkt for de folkevalgte politikere. Hvis det går godt, er det selvsagt fordi de ansvarlige gør et fremragende stykke arbejde, og hvis det går skidt er det de andres skyld.
Jeg fornemmer at Tønder kommune, på det punkt, er fuldt på højde med landets øvrige kommuner, måske endda i top 10. De undersøgelser som bliver udarbejdet af hhv Dansk Byggeri og Dansk Industri, beror alene på parametre som  de nævnte brancheorganisationer finder relevante i relation til at påvirke indsatsområder fremadrettet. For Tønder kommunes vedkommende er konklusionen fra den seneste undersøgelse begået af Dansk Industri, at kommunen bør prioritere infrastruktur/transport, arbejdskraft, image og uddannelse højest. ” Information og dialog” har en 5. prioritet. Undersøgelsen opsummerer en samlet værdi for alle parametre samlet som værende 3,47 ud af 5 mulige i 2019 mod 3,54 i 2018. Et samlet fald på 2%. Ikke alarmerende, men dog et fald. Reflektionen må være den samme, som når poderne fremlægger karakterbogen for sine forældre: "Der er plads til forbedringer!"  

Men hvilke forbedringer skal prioriteres? Det er vel ikke nødvendigvis de nævnte brancheorganisationer, som skal sætte dagsordenen for erhvervsudviklingen i Tønder. Vi må vel have lov til, i dialog med hinanden, her i Tønder, at fremsætte vore egne synspunkter, uagtet at ”karakterbogen” står for fald. Det kræver mod, selvransagelse og en tavlesvamp, for alle, uden undtagelse.
Mit forslag kunne være at starte med 5. prioritet ” Information og dialog” med størst fokus på dialog. Lad alle komme til orde, lyt til hinanden, giv plads til hinanden og lad magtliderligheden tage en pause. Lad os i fællesskab skabe de nødvendige synergier. Jeg er sikker på at, en sådan øvelse, vil give en markant bedre trivsel med  hurtig og høj score på ”Kommunens Image” og en direkte afledt positiv effekt  på ”arbejdskraft” og ”uddannelse”. Behøver det at være så svært? 

Tønder Handelsstandsforening er netop gået i gang med det såkaldte BID -projekt, som netop bygger på at skabe trivsel og begejstring i et fællesskab omkring mindre lokale projekter, som vil resultere i øget omsætning og indtjening til glæde for alle. Tønder Erhvervsråd støtter op omkring dette gode tiltag.Tønder Erhvervsråd har nedsat en demokratisk arbejdsgruppe med formålet at få så mange aktører som muligt, i hele Tønder kommune til at arbejde på tværs og udvikle aktiviteter til glæde for alle. Kultur, sport og fritid, industrien, landbruget, detailhandelen, håndværkerne, turismen, rådgivere og mange andre. Alle har noget at byde ind med og alle har noget man kan tage ved lære af, til glæde for os alle.

Aluminiums-industrien i Tønder arbejder målrettet, sammen med Tønders uddannelsesinstitutioner, hen imod at skræddersy en særlig uddannelse, således at fremtidens arbejdskraft i aluminiumsbranchen sikres til glæde for os alle. Tønder Erhvervsråd støtter ligeledes op omkring dette arbejde.

”Tøndermarsk initiativet ” er et mangfoldigt projekt, med mange gode og stærke kræfter som vil skabe synlige resultater til glæde for, særligt Højer, men med stor afsmittende effekt på resten af Tønder Kommune. Initiativet er båret af dialog og opfindsomhed blandt mange forskellige aktører. Det skaber gode synergier. Tønder Erhvervsråd sidder med i styregruppen.

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) arbejder målrettet med udviklingen af den sønderjyske infrastruktur, med bedre veje broer og jernbaner som sigte. Der bruges mange ressourcer blandt de sønderjyske borgmestre, på det arbejde. Tønder Erhvervsråd er også repræsenteret i URS, til gavn for alle i hele Sønderjylland.

Tønder kommune er udfordret af et forholdsvist stort antal unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde. Det er vanskeligt at vende udviklingen. Der bliver brugt mange ressourcer på dialog, nytænkning og inddragelse af forskellige aktører, for at vende udviklingen. Tønder Erhvervsråd støtter op omkring udfordringen og tager initiativ til at sikre de fornødne antal praktikpladser, fritidsjob og arbejdsprøvninger. Der er allerede positive tankter  for udviklingen, til glæde for mange borgere i Tønder. Der kan nævnes mange andre tiltag i Tønder Kommune, som fødes og næres af, at det er godt at bo og leve og arbejde i Tønder. Sammen er vi stærke og sammen kan vi skabe trivsel til glæde for et helhedsorienteret bæredygtigt erhvervsliv, karakterbog eller ej.

Bo Kjelkvist - Formand for Tønder Erhvervsråd
E-mail: bk@kjelkvist.com 
Tlf: 4016 0409