Tønder Erhvervsråd afholder generalforsamling tirsdag d. 24. marts kl. 17.00 på Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro.

Har du som medlem af Tønder Erhvervsård forslag til ændringer af vedtægter – skal disse sendes skriftlig til formanden Bo Kjelkvist på bk@kjelkvist.com senest mandag d. 23. februar.

 >> Her  finder du Tønder Erhvervsråds gældende vedtægter 


Dagens program:

16.45  ANKOMST OG REGISTRERING AF STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER

17.00 GENERALFORSAMLING – DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning det forløbne år 
• Præsentation af ny erhvervsdirektør Peter Engel-Andreasen
• Uddrag af filmen ”Danmarks aluminiums hovedstad” 
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
• Orientering om aktiviteter i den kommende årsperiode
• Behandling af indkomne forslag
• Orientering om fastsættelse af kontingent for det kommende år
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter
• Eventuelt

18.00 OPLÆG // Jesper Pedersen - Seniorkonsulent hos Cabi 

18.50 AFRUNDING OG TAK FOR I AFTEN

19.00  TRAKTEMENT OG NETWORKING

Tilmeld dig allerede nu via: https://toendererhvervsraad.nemtilmeld.dk/38/ eller mail: erhverv@toender.dk