Syddansk Vækstforum og Regionsrådet har afsat ca. 27,5 mio. kr. til fordeling til projekter under "Syddansk OPI-pulje 2015-2017". Puljen består af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra den Europæiske Regionalfond. 

Der ydes støtte til samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner. Projekterne skal have til formål at understøtte kommercialisering af produkter og services inden for Vækstforums forretningsområder – Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv. Der skal være tale om produkter, der er tæt på markedet, men som eksempelvis mangler endelig dokumentation for effekt eller afprøvning i forskellige brugssituationer. Projekterne skal dels øge kvaliteten af den offentlige service, og samtidig skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne samt være til gavn for borgere eller brugere.

Små og mellemstore virksomheder kan søge, og der skal være tilknyttet mindst en offentlig part og en forskningsinstitution. Der er indgået aftale med SDU Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, der indgår som forskningsinstitution i alle projekter. SDU bidrager med sparring omkring OPI-processer, kommercialisering og forretningsudvikling. Læs mere omkring SDU's rolle i projekterne.

Der kan søges om støtte fra 400.000 og til 1.475.000 kr.

Du kan læse mere om, hvad der kan søges støtte til, vilkår, krav og kriterier i ansøgningsvejledningen for Syddansk OPI-pulje

Se ansøgningsfristerne her: