Et medlemskab af Tønder Erhvervsråd er en vigtig støtte til erhvervslivet i din kommune!

Vi arbejder for dig, din virksomhed og dine erhvervsmæssige interesser. Gennem vores strategiske indsatsområder medvirker vi til at sikre fortsat udvikling og gode rammevilkår for erhvervslivet i Tønder Kommune.

Ved at støtte Tønder Erhvervsråd bidrager du aktivt til en forening, der målrettet arbejder på at skabe vækst og udvikling i Tønder Kommune i et samarbejde mellem erhvervslivet, turisterhvervet og Tønder Kommune.

Dette sker blandt andet ved aktivt
  • At støtte, fremme og styrke erhvervsudviklingen i Tønder Kommune
  • At medvirke til at udvikle iværksætteri
  • At være med til at igangsætte initiativer og arbejde for nye arbejdspladser
  • At stå for en aktiv profilering af Tønder Kommune og vores erhvervsliv regionalt, nationalt og internationalt
  • At tilvejebringe og støtte socialt samvær mellem Foreningens aktive medlemmer

Bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd udarbejder løbende strategier og mål. 

>> Se mere om vores erhvervsfremmestrategi