Et medlemskab af Tønder Erhvervsråd er en vigtig støtte til erhvervslivet i din kommune!

Vi arbejder for dig, din virksomhed og dine erhvervsmæssige interesser. Gennem vores strategiske indsatsområder medvirker vi til at sikre fortsat udvikling og gode rammevilkår for erhvervslivet i Tønder Kommune.

Ved at støtte Tønder Erhvervsråd bidrager du aktivt til en forening, der målrettet arbejder på at skabe vækst og udvikling i Tønder Kommune i et samarbejde mellem erhvervslivet, turisterhvervet og Tønder Kommune.

Dette sker blandt andet ved aktivt
  • At støtte, fremme og styrke erhvervsudviklingen i Tønder Kommune
  • At medvirke til at udvikle iværksætteri
  • At være med til at igangsætte initiativer og arbejde for nye arbejdspladser
  • At stå for en aktiv profilering af Tønder Kommune og vores erhvervsliv regionalt, nationalt og internationalt
  • At tilvejebringe og støtte socialt samvær mellem Foreningens aktive medlemmer

Bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd udarbejder løbende strategier og mål samt følger op på disse.

For mere information om dette se vedtægter og erhvervsfremmestrategi 2014-2017