jul

Kære medlem og samarbejdspartner

På vegne af Tønder Erhvervsråd sender jeg de bedste hilsener med ønsket om en god jul og et godt nytår.

2019 har været et turbulent år i Tønder Erhvervsråd. Vækstråd Tønder gik, med Lene Grønnings afgang, i opløsning, og i kølvandet på den realitet gik vores tidligere formand for Tønder Erhvervsråd, Henning Nielsen af i utide. Det giver selvsagt nogle udfordringer når en virksomheds ledelse er ”ikke eksisterende”.

Der er mange spørgsmål som rejser sig, når man som næstformand skal forsøge at tage styringen og sætte en retning sammen med den øvrige bestyrelse, således at medlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere føler at det trods alt giver mening at fortsætte arbejdet.

2019 har været præget af trangen til at finde nye måder at samarbejde på. Ikke kun et samarbejde begrænset til erhvervslivet, men et samarbejde på tværs af alle aktører i kommunen. De fleste er bekendte med, at Tønder Erhvervsråds bestyrelse i dag er sammensat af repræsentanter for erhverv, turisme, detail, uddannelsesinstitutioner og Tønder Kommune. Kan vi opnå flere og bedre synergier, hvis vi inddrager håndværk, kultur, landbrug, fritid og finansiering? Kan vi styrke vores egn ved at skabe flere gode relationer på tværs af alle de gode kræfter, som ønsker det bedste for Tønder?  Kan vi, ved at stå sammen, pulje de tilstedeværende midler på en sådan måde, at vi får mest muligt for pengene? Eller måske endda få midlerne gearet, netop fordi vi vil fællesskabet? Tønder Erhvervsråd tror på fællesskabet. Vi skal bare finde en model for det konstruktive samarbejde, hvor alle kan se sig selv som ligeværdige aktører.

Vores konstituerede direktør, Keld I. Hansen, har varetaget driften af Tønder Erhvervsråds aktiviteter i samarbejde med vores 6 dygtige medarbejdere. Der skal lyde en stor tak for den gode indsats, der er blevet ydet i kølvandet på de udfordringer, Tønder Erhvervsråd har stået i. Der skal ligeledes lyde en tak til Tønder Kommune for den opbakning, som vi mærker i Tønder Erhvervsråd. Det har ikke, og er til stadighed ikke let, når lederskabet er amputeret, og derfor er det besluttet, at der skal ansættes en ny erhvervsdirektør. Ansættelsesprocessen er i gang, og den nye erhvervsdirektør forventes at tiltræde den 1. februar 2020.

Vi ser frem til et 2020 med ”samarbejde” som det overordnede tema. Vi tror også på, at det nye år vil bringe os i tættere samarbejde med Erhvervshus Sydjylland, som efterhånden har fået godt fodfæste i Vojens. Vi har mange muligheder for at trække på specialiseret rådgivning hos EHS, som medlem af Tønder Erhvervsråd. Det skal vi gøre brug af.

På vegne af bestyrelsen og ansatte i Tønder Erhvervsråd siger vi dig tak for samarbejdet i 2019 og ser frem til et konstruktivt 2020, til glæde for hele Tønder kommune.


Med venlig hilsen

Bo Kjelkvist
Formand for Tønder Erhvervsråd