Torsdag aften afholdt Tønder Erhvervsråd generalforsamling. Der var endnu en gang kamp om bestyrelsesposterne, da 6 kandidater stillede op til 4 bestyrelsesposter. 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg, og 2 fastholdt efter afstemning deres post. Dermed indtræder 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig kort efter endt generalforsamling, og her blev der udvist tillid og opbakning til formandsskabet, da Bo Kjelkvist og Jens Sandahl Sørensen fortsætter som henholdsvis formand og næstformand.  

Bestyrelsen i Tønder Erhvervsråd må siges at være en bestyrelse med stor diversitet, hvilket er en styrke for virksomhederne i kommunen. Det er repræsentanter fra erhvervsforeninger, Tønder Kommune og personer valgt af foreningens aktiver medlemmer, der udgør bestyrelsen. Sammensætningen af de valgte bestyrelsesmedlemmer kommer fra mange forskellige brancher og repræsenterer derfor et bredt udsnit af virksomhederne i kommunen. De nye bestyrelsesmedlemmer i Tønder Erhvervsråd er Erling Christensen, Besøgslandbrug Søndergården, og Keld Riddersholm Nielsen, Sparekassen Bredebro.
 
- Jeg synes, at vi har en stærk bestyrelse med en rigtig god sammensætning. Det er et sundhedstegn med et kampvalg, og et signal om, at vi som bestyrelse og erhvervsråd bevæger os i den rigtige retning. Fælles mål er afgørende for fælles succes, og det er med det som løftestang, at vi inden længe tager hul på en spændende strategiproces, udtaler bestyrelsesformand, Bo Kjelkvist.

Kamp om bestyrelsesposterne 
Der var kampvalg om pladserne i bestyrelsen, og 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer havde ønsket genvalg. De tre bestyrelsesmedlemmer Betina Becker Madsen, Advodan, Anna Amby Frejbæk, Tønder Gymnasium, og Ditte Madvig Evald, U-story, ønskede genvalg, mens Niels Høyer, Tønder Revision, ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Keld Riddersholm Nielsen, direktør i Sparekassen Bredebro, Erling Christensen, gårdejer Besøgslandbrug Søndergården og Manuela Tijink-Veldhuis, partner i Tønder Revision, udgjorde de opstillede kandidater.

Her blev Betina Becker Madsen og Anna Amby Frejbæk genvalgt til bestyrelsen, mens Keld Riddersholm Nielsen og Erling Christensen er de nye ansigter i Tønder erhvervsråds bestyrelse.    

- Det er 2 gode folk, der indtræder i bestyrelsen. Keld har en stor kontaktflade til erhvervet i kommunen, og Erling er en stærk repræsentant for landbruget, lyder det fra formanden.

Ditte Madvig Evald blev valgt som 1. suppleant og Manuela Tijink-Veldhuis blev valgt som 2. suppleant.

>> Se hvem der udgør hele bestyrelsen i Tønder Erhvervsråd 

Oplæg med fokus på verdensmål 

Til generalforsamlingen havde man inviteret Jesper Pedersen fra det landsdækkende non-profit videns -, konsulent – og netværkshus Cabi til at holde et oplæg om verdensmål og rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet med fokus på unge. Her fik deltagerne et spændende oplæg om verdensmål 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst) og inspiration til, hvordan man som virksomhedsejer kan blive skarpere på egen indsats og styrke virksomheden med Verdensmål 8.

>> Hent oplægget om verdensmål 8 her