Kickstart af dansk turisme skal skabe nye aktiviteter og omsætning. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og et bredt udsnit af turismeaktører går nu sammen om at kickstarte dansk turisme på tværs af landet. Med et samlet budget på i alt 30 mio. kr. skal indsatsen bidrage til at sparke gang i omsætningen og samtidig forberede dansk turisme til turisternes nye behov i kølvandet af corona-krisen.

Konsekvenserne af corona-pandemien har været barske for turismeerhvervet: Måneders nedlukning har efterladt et erhverv med store økonomiske udfordringer. Økonomien og likviditeten er presset i mange turismevirksomheder, og nu hvor genåbningen er i gang, går erhvervet en afgørende tid i møde.

Landsdækkende projekt til 30 mio. kr.
Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i tæt dialog med turismeerhvervet besluttet at afsætte op til 15 mio. kr. til projektet ”Kickstart dansk turisme 2020”. Projektet skal gennemføres af et stærkt turismepartnerskab bestående af aktører fra hele landet, herunder destinationsselskaber, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme samt MeetDenmark. Partnerskabet stiller selv yderligere 15 mio. kr. til rådighed for projektet, der dermed har et samlet budget på 30 mio. kr.
Kickstart-projektet skal blandt andet sikre adgang til den nyeste viden om håndtering af turisme-kriser og tilpasning til nye vilkår, fx markedsføring, gentænkning af turistprodukter og -oplevelser, digitalisering og strategiske indsatser. Et af de første konkrete skridt i projektet er derfor en interaktiv og virtuel vidensbank, som føjer internationale erfaringer til den omfattende viden, der i forvejen findes på destinationerne. 

"Det er så vigtigt, det vi ser her, hvor både de nationale og lokale turistaktører går sammen om at udvikle dansk turisme også i svære tider. Derfor er jeg glad for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet både kickstart-projektet og den nationale markedsføringskampagne, som vi også har lanceret i dag. Den opbakning, danskerne har vist hinanden og de lokale erhvervsdrivende under corona-krisen, skal vi også vise turismeerhvervet i hele Danmark, for det har virkelig brug for vores støtte lige nu.” udtaler Erhvervsminister Simon Kollerup om projektet

Dataindsamling i gang: Hvad vil turisterne?
Projektet går i gang nu, og noget af det første, der skal ske, er at indsamle data om turisterne. Landets nye destinationsselskaber har desuden en nøglerolle i projektet. Projektet også har fokus på tiden efter corona-krisen, hvor meget vil være forandret. 

Fakta om indsatsen
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses turismeindsats er finansieret af de decentrale erhvervsfremmemidler. I alt er 50 mio. kr. øremærket til turismeområdet i 2020. 

25 mio. kr. afsættes til følgende indsatser:

  • 15 mio. kr. til projektet ”Kickstart Dansk Turisme 2020”
  • 10,3 mio. kr. til national markedsføring, der skal styrke danskernes efterspørgsel og viden om mulighederne for at holde ferie i Danmark.
25 mio. kr. er allerede ude i en netop afsluttet ansøgningsrunde:
  • Knap 15 mio. kr. målrettet landets nye destinationsselskaber til projekter inden for blandt andet grøn og bæredygtig turisme, udviklingen af lokale, stedbundne turismeprodukter og fortsat konsolidering af destinationsselskaberne.
  • 10 mio. kr. målrettet projekter inden for lokal og tværgående turisme, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner
>>Læs mere om turismeprojekter her

>> Læs hele nyheden fra Dansk Erhvervfremme her