kulturnetværksmøde

Kulturnetværk


Kultur er en vigtig katalysator for erhvervslivet, byudvikling, bosætning og livskvalitet, og kulturen har mange forskellige berøringsflader. Derfor inviteres du til KulturNetværksmøde i din Kulturregion. Formålet med møder er at styrke netværksdannelsen og samarbejdet mellem lokal - og kulturaktører for at øge kvalitet, udbud og brug af kulturelle aktiviteter, ved at:
  • Mødes på tværs; lokal - og kulturaktører, turisme - og erhvervsvirksomheder, iværksættere osv.
  • Udveksle viden, erfaringer og idéer.
  • Finde ud af, hvad I konkret kan bruge hinanden til og samarbejde om.

Mødet for Sønderjylland-Schleswig finder sted torsdag den 11. september kl. 17.45-21.00 hos DGI Sønderjylland, og mødet for Vadehavet finder sted torsdag den 28. august kl. 17.45-21.00

Du kan se mere om programmet samt tilmelding i invitationen