Venstre menu

Det gode Værtskab
UDDANNELSESFORLØB FOR DETAIL - OG
TURISTERHVERVET

Vi har i samarbejde med Tønder Handelsskole og en række partnere sammensat en ny ambassadøruddannelse for detail - og turistvirksomheder i hele Tønder Kommune. Uddannelsen er målrettet både ejere og ansatte, da alle kundens kontaktflader med virksomheden er lige vigtige. Kurset er et mix af teori, træning og praktiske øvelser. 
Der tages udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder, og der vil mellem de enkelte kursusdage være mindre hjemmeopgaver i relation hertil. 

Kursets indhold
Kurset afvikles over 5 dage løbende fra oktober 2018 til januar 2019, og kursets indhold er:

  • STORYTELLING | Du bliver skarp på at videregive den gode fortælling om din virksomhed
  • PRÆSENTATION | Du arbejder bevidst med din egen personlige stil og fremtræden
  • EGNSKENDSKAB | Du lærer at "brande" vores egn og aktiviteterne i vores kommune
  • VÆRTSKAB | Du lærer at opbygge relationer og påtage dig ansvaret for gæstens/kundens trivsel
  • NETVÆRK | Du netværker med andre kursister - og får sparringspartnere på tværs af brancher

>> Se mere om baggrunden for kurset, kursus indhold og tilmelding