I netværket vil du møde ledere fra forskellige brancher i et fagligt og professionelt forum, der som dig ønsker faglig og personlig udvikling.
Netværket består især af ledere fra små og mellemstore virksomheder, så du vil få udvidet dit lokale netværk, og du vil få ny viden, som du kan bruge i din dagligdag som leder. 

Hvad tilbyder netværket? 
Grundlæggende for møderne er ledelsesfagligt indhold og netværk. I Ledernetværket drøftes på tværs af faggrænser aktuelle lederemner, der inspirerer og udvikler nye ledelsesveje. Emnerne tager afsæt i de medvirkende virksomheders situation og udfordringer.
Netværket mødes 4 gange årligt på skift i hinandens virksomheder og/eller i en større virksomhed uden for kommunen. Nøglebegrebet er, hvorledes andre ledere leder en succesfuld virksomhed, der kan inspirere min ledelse og tilføre min ledelsesstil nye dimensioner. Netværket skaber grobund for kendskab og samarbejde på tværs af branche - og fagskel. Sparringen og den fortrolige interne dialog har høj prioritet i kredsen. 

Næste møde 
Du finder programmet for næste møde ved at klikke på datoen herunder: 

Medlemskab

Ledernetværket er et tilbud for virksomheder i Tønder Kommune. Medlemskabet følger virksomheden, og det er et krav, at den deltagende medarbejder har ledelsesansvar. 

Det årlige kontingent i ledernetværket er kr. 1.495 ex moms for medlemmer af Tønder Erhvervsråd, for ikke-medlemmer er kontingentet kr. 1.995 ex moms. Medlemskabet tegnes for 1 år ad gangen. 

Vil du med?
Ønsker du at blive medlem eller høre mere om netværket, så kontakt Alice Damm Nielsen.

Interesseret?

Kontakt Alice for at høre mere om netværket
Alice Damm Nielsen
74 92 81 57
20 28 75 51