I netværket vil du møde ledere fra forskellige brancher i et fagligt og professionelt forum, der som dig ønsker faglig og personlig udvikling.
Netværket består især af ledere fra små og mellemstore virksomheder, så du vil få udvidet dit lokale netværk, og du vil få ny viden, som du kan bruge i din dagligdag som leder. 

Hvad tilbyder netværket? 
Grundlæggende for møderne er ledelsesfagligt indhold og netværk. I Ledernetværket drøftes på tværs af faggrænser aktuelle lederemner, der inspirerer og udvikler nye ledelsesveje. Emnerne tager afsæt i de medvirkende virksomheders situation og udfordringer.
Netværket mødes 4 gange årligt på skift i hinandens virksomheder og/eller i en større virksomhed uden for kommunen. Nøglebegrebet er, hvorledes andre ledere leder en succesfuld virksomhed, der kan inspirere min ledelse og tilføre min ledelsesstil nye dimensioner. Netværket skaber grobund for kendskab og samarbejde på tværs af branche - og fagskel. Sparringen og den fortrolige interne dialog har høj prioritet i kredsen. 

Medlemskab
Ledernetværket er et tilbud til medlemmer af Tønder Erhvervsråd. Medlemskabet følger virksomheden og det er et krav, at deltageren har ledelsesansvar. 
Det årlige kontingent i ledernetværket er kr. 1.495 ex moms. Medlemskabet tegnes for 1 år ad gangen. 

Vil du høre mere ?

Ønsker du at blive medlem eller høre mere om netværket, så kontakt gerne erhvervskonsulent Jesper Monsrud for mere information.

Interesseret?

Kontakt Jesper for en god snak.
Jesper Monsrud
74 92 82 13
20 55 01 73