Skærbæk Erhverv

Information
Adresse:
6780 Skærbæk
Telefon: 74 75 12 06
Email: amit.mozumdar@gmail.com
Website: www.6780.dk/index.php/foreninger/skaerbaek-erhvervsrad
CVR: 35585427
Velkommen til Skærbæk Erhverv

Skærbæk Erhverv er et lokalt erhvervsråd med lokale erhvervsledere og borgere, der har særlig fokus på at skabe gode rammebetingelser for erhvervslivet og udviklingen i området dækkende Skærbæk - Rømø.

Vi har brug for din opbakning til at styrke Skærbæk.

Foreningen Skærbæk Erhverv (Handel – Håndværk – Industri) er en sammenlægning af Skærbæk Erhvervsråd og Skærbæk Håndværker- og Handelsstandsforening, hvis formål er:

• at virke som katalysator og igangsætter for ideer, initiativer og tiltag i Skærbæk og tilhørende landdistrikter samt Rømø.
• at fremme erhvervslivet i området ved assistance til bestående virksomheder såvel som ved tiltrækning af nye.
• at fremme samarbejdet mellem byens og egnens forskellige erhvervsgrene.
• at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og de offentlige myndigheder.
• at markedsføre foreningens geografiske interesseområder.
• at samarbejde med de til Skærbæk Erhverv knyttede foreninger og interessegrupper.
• at søge opretholdt et godt indbyrdes forhold mellem medlemmerne af foreningen.

Du er altid velkommen til at kontakte Amit Mozumdar, formand i Skærbæk Erhverv, på amit.mozumdar@gmail.com

Find Skærbæk Erhverv her:

Facebook