Sønderjysk Familielandbrug

Information
Adresse: Guldagervej 2
6240 Løgumkloster
Telefon: 74 74 40 96
Email: toervebjerg@os.dk
Website: www.lrs.dk/lrs.htm
CVR: 40698310
Velkommen til Sønderjysk Familielandbrug.

1. Det gode liv på landet
 • At styrke levevilkårene og lokalsamfundene i landdistrikterne.
 • At sikre, at landdistriktsmidlerne udbetales til gavn for dem, der bo på landet.
 • At bevare flest muligt landbrug.
 • At styrke sammenhængen og forståelse mellem land og by.
2. Mangfoldighed 
 • At gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner.
 • At bevare muligheden for nicheproduktioner, heltid-, deltids- og fritidslandbrug – især via selvejet.
3. Selvejet 
 • At skabe bedre etableringsvilkår for den yngre generation – via pantebrevsmodellen, hvor avancebeskatningen betales i takt med, at gælden afdrages og ikke ved oprettelsen.
 • At reducere diverse omkostninger og afgifter især for førstegangskøbere.
 • At kapitalfonde ikke skal være den bærende finansieringsform, men vi accepterer, at de for den enkelte kan fungere som et godt supplement.
 • At skabe bedre realkreditfinansiering m.m. i landdistrikterne.
4. Regelforenkling 
 • At mindske antallet af regler for alle.
 • At gøre reglerne så enkle og forståelige som muligt.
 • At gøre reglerne proportionale med brugets størrelse.
 • At egenkontrol oftere erstatter offentlig kontrol.
5. Rimelige produktionsvilkår 
 • Rimmelige produktionsvilkår, der gælder for alle landmænd, såsom at afskaffe overimplementering af EU-regler.
 • Differentieret EU-støtte – et højere EU-tilskud til alle for de første 60 ha som hjælp til nyetablerede og til at dække basisudgifter for administrativt ’bøvl’.
 • En ens afregning hos andelsselskaberne af kunder med ensartede produkter og mængder.
 • At administrationsbidraget ved realkreditlån skal afspejle den reelle risiko.

Find Sønderjysk Familielandbrug her:

Facebook