91-440.com ApS - European Project Group

Information
Adresse: Ulriksallé 58A
6270 Tønder
Telefon: 22 73 04 89
Email: sbrh@91-440.com
Website: www.91-440.com
Velkommen til 91-440.COM ApS

Vi er et danskbaseret konsulent og rådgivningsfirma og består i denne sammenhæng af:
 • European Project Group som tilbyder: 
 • Økonomistyring og budgetkontrol
 • Systematisk analyse af virksomhed, Due diligence
 • Damage Control
 • Risikoanalyser
 • Risk management
 • Mentorordning
 • Oprettelse og udvikling af mindre arbejdsfunktioner til marginaliserede borgere.
 • Støtte- og udviklingsforløb til medarbejdere.
 • Supervision og konfliktløsning.
 • Sparing til iværksættere
 • Sparing ifm projektudvikling
   
 • European Railway Network:
 • Økonomistyring og budgetkontrol
 • Systematisk analyse af virksomhed, Due diligence
 • Damage Control
 • Risikoanalyser
 • Risk management
 • EU & offentlige udbud, samt kravsspecifikationer
 • Kvalitetsstyring
 • Certificering
 • Kvalitets Audits 1-2-3 parts
 • Rådgivning i henhold til EU direktiver for operatør- og infrastrukturvirksomheder
 • Trafikstyrelsen
 • Myndighedsgodkendelser af jernbane operatør- og infrastruktur virksomheder (SE, NO, DE, DK)
 • sikkerhedsorganisationer type A og B (SE, NO, DE, DK)
 • kommunale stamspor, industri- og havnespor rullende materiel, overensstemmelseserklæringer og ibrugtagningstilladelser (SE, NO, DE, DK)
 • Opstart og implementering af Sikkerhedsorganisationer (SE, NO, DE, DK)
 • Samfærdselsordninger ved grænseoverskridende jernbanetrafik (SE, NO, DE, DK)
 • Arbejdssikkerhedsplaner i forbindelse med sporarbejder (SE, NO, DE, DK)

Find 91-440.com ApS - European Project Group her:

Facebook