Rømø-Tønder Turistforening

Information
Adresse: Juvrevej 6
6792 Rømø
Telefon: 73 70 96 50
Email: mail@romo-tonder.dk
Website: www.romo-tonder.dk
CVR: 13947112
Foreningens formål er, at 
  • samle turisterhvervet i Tønder Kommune omkring en ensartet profil i produktudvikling, turismeudvikling og markedsføringsaktiviteter og under hensyntagen til de trends, der konstant påvirker erhvervet og udviklingen, 
  • udvikle et højt og opkvalificeret serviceniveau overfor gæsterne i Tønder Kommune, tilpasset gæsternes forventninger og krav,
  • samarbejde og være aktiv sparringspartner for erhvervet overfor myndigheder, interesseorganisationer m.m. - både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt,
  • øge den lokale forståelse overfor turismeudviklingen og turisterhvervets behov. 

>> Se mere om foreningen og medlemskab her 

Find Rømø-Tønder Turistforening her:

Facebook