Sportsefterskolen SINE

Information
Adresse: Idrætsvej 23
6240 Løgumkloster
Telefon: 20267143
Email: sine@sine.dk
Website: www.sine.dk
CVR: 20267143
Velkommen til Sportefterskolen SINE.

Skolen tilbyder unge i efterskolealderen et alsidigt skoleliv, der tager sigte på elevernes hele menneskelige udvikling.Det er SINE’s mission, at tilbyde en skole, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig i den sport de brænder for, samtidigt med at de vil få et højt kvalificeret fagligt såvel som socialt og dannelsesmæssigt skoleophold.
Det er SINE’s vision at sikre eleverne kompetencer til forberedelse af deres fortsatte sports- arbejds- og studieliv, samt sikre dem en dannelse i dansk traditionel demokratiforståelse. Eleverne skal opnå sociale kompetencer der gør dem til kritiske, aktive og selvstændige borgere i samfundet.
Sportsligt.
Alle elever skal have mulighed for personlig dygtiggørelse. Eleverne skal opleve konkurrencer, fællesskab, forskellighed, sammenhold og gensidig respekt. Udvikling af sportsånd med fairplay, fordybelse, fascination og udfordringer.
Fagligt.
SINE er en gymnasialt rettet skole, som tilbyder et højt fagligt niveau. Nøgleordene er udfordringer, kritisk stillingtagen og færdigheder. Der er fokus på den enkelte elevs faglige kompetencer, samt udvikling af disse.
Socialt.
Et skoleår på SINE skal give eleverne en forståelse for det forpligtende fællesskab i mødet mellem elev-elev og mellem elev-voksen. Miljøet er præget af åbenhed og tillid, hvor respekten for det enkelte individs forskellighed og integritet er nøgleord.
Dannelsesmæssigt.
Opholdet skal udvikle stærke personligheder med en  dannelse , der bygger på demokratiske værdier. Dannelsen udvikles ved deltagelse i alle skolens aktiviteter herunder ved at indgå i forskellige sociale fællesskaber og også ved at løse praktiske arbejdsopgaver på SINE.

Find Sportsefterskolen SINE her:

Facebook