Arrild Handels - og Håndværkerforening

Information
Adresse: Højbjergvej 5
6520 Toftlund
Telefon: 73 83 41 91
Email: bfrikke@os.dk
Website: www.arrild.infoland.dk/foreninger/arrild-handels-og-handvaerkerforening/
CVR: 31102561
Arrild Handels- og Håndværkerforenings virke er at øge og styrke handel og håndværk i Arrild by og at fremme beskæftigelsen i området.