Erhvervsakademi Sydvest

Information
Adresse: Alsion 2
6400 Sønderborg
Telefon: 73 13 32 00
Email: ul@easv.dk
Website: www.easv.dk
CVR: 31689791
Velkommen til Erhvervsakademi Sydvest. 

ERHVERVSAKADEMI SYDVEST
er en regional videninstitution med beliggenhed i både Esbjerg og Sønderborg. Institutionen har til formål at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker altid i nært samarbejde med regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind - og udland. EASV fungerer desuden som national videncenter for innovation og iværksætteri (NIC). 

Videnklynger hos EASV
Akademiets kerneydelser er uddannelse, videnudveksling og forskning og udvikling. Kompetenceopbygning inden for kerneydelser foregår ved afdelinger, centre og i andre faglige enheder inden for akademiets otte videnklynger, der fremgår af følgende:
  • Bygge og anlæg
  • Industri og offshore
  • Finans
  • IT
  • Salg, marketing & service
  • Design og medier
  • Innovation
  • Ledelse og kompetenceløft

Find Erhvervsakademi Sydvest her:

Facebook LinkedIn