Emmerske Efterskole

Information
Adresse: Åbenråvej 14
6270 Tønder
Telefon: 74724433
Email: ee@eeskole.dk
Website: www.emmerskeefterskole.skoleintra.dk
CVR: 83992611
Velkommen til Emmerske Efterskole. 

Emmerske Efterskole er for dig, som har svært ved at læse, skrive eller regne. Vi er en af Danmarks ordblindeefterskoler. Vi lægger vægt på både faglige og kreative kundskaber. Vi har plads til 89 elever fordelt på 8., 9. og 10. årgang. Vi tilbyder 5 spændende linjefag samt værksteder, du frit kan benytte dig af i din fritid. Har du lyst til at komme og besøge os og se efterskolen, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 7472 4433 eller e-mail ee@eeskole.dk.

Find Emmerske Efterskole her:

Facebook