Mijodan A/S

Information
Adresse: Geestruplund 2
6534 Agerskov
Telefon: 74 72 12 00
Email: mail@mijodan.dk
Website: www.mijodan.dk
CVR: 27169538
Velkommen til Mijodan A/S.

Mijodan A/S er en innovativ og udviklende virksomhed, der arbejder for at fremme og højne kvaliteten i genanvendelse, samt reducere mængderne til forbrænding og deponering i overensstemmelse med målsætningen for området. Alt sammen under mindst mulig miljøbelastning. 
Mijodan A/S driver et miljø - og genbrugscenter i Sønderjylland med speciale i genanvendelse af restprodukter, og virksomheden er godkendt til oplagring og behandling af affaldsfraktioner med henblik på øget genanvendelse af slutprodukter.

Virksomheden arbejder primært inden for følgende kerneområder:
  • Slamhåndtering
  • Miljø og genbrug
  • Jordindustri
  • Jordhotel 

Find Mijodan A/S her:

Facebook