Cir-Tech A/S

Information
Adresse: Kogsvej 62, Haved
6780 Skærbæk
Telefon: 31 69 65 01
Email: pbn@al-2.dk
Website: www.cir-tech.dk
CVR: 31771277
Velkommen til Cir-tech A/S

AL-2 Agro A/S skifter navn til Cir-Tech A/S og cementerer dermed den udvidelse af brancher, firmaet har været igennem.
AL-2 Agro A/S har siden firmaets start I 2008 været gennem en rivende udvikling. Fra begyndelsen havde vi fokus på salg af udstyr til separation af husdyrgødning på landbrug. Dette er stadig en stor del af vores indsatsområde, men andre sektorer som Biogas, Organiske restprodukter og diverse industrier, har vist sig også at kunne gøre nytte af vore teknologier.
Nu, flere år senere, har man fundet et begreb for det vi vil og gør. Det hedder ”cirkulær økonomi”.

Vi kalder med en bred betegnelse den teknologi vi tilbyder for Cirkulær teknologi heraf navnet Cir-Tech.
Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.
Cirkulær økonomi handler simpelthen om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.
Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb.

Find Cir-Tech A/S her:

Facebook