Schackenborg Fonden

Information
Adresse: Schackenborg 1
6270 Tønder
Telefon: 30363141
Email: trj@schackenborg.dk
Website: www.schackenborg.dk
CVR: 36034734
Velkommen til Schackenborg Fonden.

Schackenborg ejes og drives i dag af Schackenborg Fonden. Fonden blev stiftet 30. juni 2014 af Prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond, Ecco Holding og Ole Kirks Fond og har Prins Joachim og Prinsesse Marie som protektorer. Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond, der har overtaget Schackenborg Slot og et dertil hørende landbrug med det formål at åbne slot og park for offentligheden, at give den kongelige familie mulighed for lejlighedsvise ophold på slottet for at bevare den nære kontakt mellem Kongehus og Sønderjylland samt i muligt omfang at støtte almenvelgørende og almennyttige formål.
Fondens virksomhed: slot og parker, landbrug, udlejningsejendomme, Guldhorn og Kulturcenter Slotfelt (Slotfeltladen), arrangementer og administration.

Find Schackenborg Fonden her:

Facebook